Dziennik Informacyjny Powiatu Słubickiego

kontakt@slubickie.info +48 502 530 997

Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II - Stowarzyszenie po PROstu

Wtorek 31 marca 2020 brak komentarzy

Stowarzyszenie po PROstu kończy realizacje drugiego okresu projektu „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II”

Projekt jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jest to projekt trzy etni od  01.01.2018  do 31.03.2021 Teraz kończymy II okres finansowania: 01.04.2019 – 31.03.2020.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego poprzez poprawę funkcjonowania poznawczego, psychicznego, społecznego oraz ruchowego, co przyczyni się do ich lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, większej skuteczności w działaniu oraz większej integracji ze środowiskiem lokalnym i aktywności w życiu społecznym.

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W projekcie uczestniczy 70 osób – dzieci, młodzież i dorosłe osoby z różnymi niepełnosprawnościami z powiatu słubickiego. Mamy osoby z autyzmem, zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, po udarach i z różnymi  innymi problemami.

Działania projektowe: 

Rehabilitacja odbywa się w formie terapii indywidualnych: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, Treningu uwagi słuchowej Tomatisa, hipoterapii i muzykoterapii, oraz zajęć grupowych: Treningu umiejętności społecznych i arteterapii. 

Budżet całkowity: projektu w II okresie realizacji to 917 787,40 zł., dofinansowanie PFRON: 863 087,40 zł., wkład własny osobowy: 8500,00, wkład własny finansowy: 46 200,00 zł.

Dla każdego beneficjenta tworzymy Indywidualny Plan Działania, który w każdym okresie finansowania aktualizujemy i modyfikujemy – oceniając realizację wyznaczonych celów i wyznaczając nowe na kolejny rok.

Podczas terapii uczestnicy ćwiczą i rozwijają umiejętności w  różnych obszarach, np. w obszarze poznawczym (doskonalenie zdolności logicznego myślenia, myślenia przyczynowo –skutkowego, planowania, umiejętności tzw.”szkolne” - czytanie, pisanie, liczenie itp.,), obszarze komunikacyjnym (np. ćwiczenie wymowy,  rozwijanie zdolności wyrażania własnych potrzeb w konstruktywny sposób; poszerzanie zakresu słownictwa dla określenia własnych emocji i myśli) czy obszarze społecznym: rozpoznawania emocji u siebie i innych osób; rozwijanie umiejętności osadzania danej emocji w kontekście sytuacyjnym (analiza sytuacji z dnia codziennego);  rozumienie związku między własnym zachowaniem i emocjami; rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć w konstruktywny sposób; kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami (złością, smutkiem; wstydem, strachem) – nabywanie sposobów do obniżania poziomu trudnych emocji i powrotu do równowagi psychicznej, uczenie sposobów właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań; rozwijanie umiejętności współpracy z innymi.

Bardzo lubiane przez uczestników są zajęcia w ramach terapii integracji sensorycznej i rehabilitacji: huśtanie się w hamakach, balansowanie, zabawy z piłką – to bardzo przyjemne formy aktywności a przy tym układ nerwowy i mózg osoby uczy się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i integracji wrażeń płynących z różnych zmysłów.  

Uczestnicy uwielbiają hipoterapię: kontakt z koniem, spacery na koniu po lesie czy ćwiczenia na grzbiecie konia. Hipoterapię prowadzimy w dwóch miejscach: w stajni za Kunowicami oraz w Gospodarstwie Agroturystycznym „Sułówek”.

Śpiewanie, granie i tańce w ramach muzykoterapii też sprawiają uczestnikom ogromna frajdę.

Ważnymi zajęciami są warsztaty grupowe: na arteterapii uczestnicy rozwijają umiejętności artystyczne ale też uczą się funkcjonować w grupie, rozmawiać ze sobą i pomagać sobie.

Typowo „społecznymi” zajęciami jest Trening umiejętności społecznych – podczas tych warsztatów uczestnicy trenują przestrzeganie zasad grupie, komunikację, rozmawiają o swoich emocjach ale też wspólnie zwiedzają Słubice czy chodzą do restauracji., oczywiście wspólnie z trenerkami.

 Widać jak uczestnicy lubią być ze sobą, jak bardzo potrzebują kontaktu z rówieśnikami.

Ta różnorodność terapii ma na celu to, by  nasi uczestnicy rozwijali umiejętności w w wielu obszarach, by oddziaływanie było jak najbardziej całościowe. To wpłynie na poprawę funkcjonowania naszych podopiecznych w wielu obszarach życia i umożliwi im lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Ten okres realizacji się kończy, przed nami ostatni rok projektu. Beneficjenci „automatycznie”przechodzą na kolejny okres. Praca z naszymi podopiecznymi jest długoterminowa – bardzo ważne jest, by była ciągłość terapii, by działania terapeutyczne były systematyczne. Tylko wtedy można osiągnąć efekty.


A co Ty o tym myślisz?

* Twój adres nie będzie nigdzie wyświetlany

anuluj odpowiadanie
Niedziela 7 czerwca 2020 2:46:23
  • imieniny obchodzą:

    Jarosław, Robert, Wiesław

Ostatnie komentarze
facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij