Dziennik Informacyjny Powiatu Słubickiego

kontakt@slubickie.info +48 502 530 997

Policjanci spotkali się z uczniami klas mundurowych o profilu policyjnym

Środa 4 października 2017 brak komentarzy

Policjanci spotkali się z uczniami klas mundurowych o profilu policyjnym. Tematem spotkania był dobór do służby w Policji. Młodzież dowiedziała się jakie wymagania są stawiane kandydatom do służby oraz jak wyglądają możliwości rozwoju i kształcenia w tej formacji.

Policjanci w ramach działań promujących zawód policjanta spotkali się z uczniami klas mundurowych o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie. Tematem przewodnim spotkania było omówienie procedury rekrutacyjnej do Policji. Młodzież dowiedziała się, jak wyglądają kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego i jakie wymagania muszą spełnić, aby móc założyć policyjny mundur.

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podstawowych zadań Policji należą m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Zespołem Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Słubicach osobiście lub telefonicznie pod nr telef. 95 759 28 70.

Wymagane dokumenty można składać  w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach lub  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Komendant Główny Policji  dokonał modyfikacji limitów przyjęć do służby w Policji w roku 2017, w ramach których garnizon lubuski realizował będzie przyjęcia do służby w Policji  w poniższych terminach:                       

  • 2 listopada 2017 r. - 27 osób            

  • 28 grudnia 2017 r. - 43 osoby.

Przypominamy, że służbę w Policji może pełnić:

• obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii;

•  który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

•  korzystający z pełni praw publicznych;

•  posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

•  dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  o ochronie  informacji niejawnych;

•  ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Źródło: inf. pras. KPP Słubice


A co Ty o tym myślisz?

* Twój adres nie będzie nigdzie wyświetlany

anuluj odpowiadanie
Niedziela 23 września 2018 1:41:02
  • imieniny obchodzą:

    Tekla, Bogusław

Ostatnie komentarze
facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij