Dziennik Informacyjny Powiatu Słubickiego

kontakt@slubickie.info +48 502 530 997

OPS w Słubicach przypomina o zbliżających się terminach składania wniosków

Wtorek 9 czerwca 2020 brak komentarzy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o przyznanie świadczeń na okres zasiłkowy 2020/2021.
W tym roku składamy wnioski o:
• Zasiłek rodzinny
• Fundusz alimentacyjny
• 300+ „Dobry start”

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać elektronicznie od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia zapraszamy do siedziby Ośrodka aby złożyć wnioski w formie papierowej.
Zasiłek rodzinny przyznawany będzie na okres zasiłkowy 01.11.2020 – 31.10.2021 i jest on świadczeniem rodzinnych, mających na celu pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu i faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł., lub 764,00zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub 21 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

PAMIĘTAJ!
Zasiłek rodzinny podlega koordynacji!
Jeśli jedno z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka pracuje za granicą kraju należy fakt ten bezzwłocznie zgłosić Organowi wypłacającemu świadczenia.
Wniosek wraz z decyzją jest przekazywany Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu celem sprawdzenia czy w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
To Wojewoda wydaje decyzję gdzie należą nam się świadczenia, w Polce czy za granicą kraju.
Fundusz alimentacyjny przyznawany będzie na okres zasiłkowy 01.10.2020 – 30.09.2021

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego to wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji, do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole. Przyznawane jest gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00zł. Do wniosku dołączamy: - zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz odpis wyroku zasądzającego alimenty, ugodę lub postanowienie o zabezpieczaniu.
Świadczenie 300 + „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 r.ż. 
Aby uzyskać świadczenie należy złożyć wniosek w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej . Może to zrobić jedno z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówki.
Ważne! 
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
UWAGA!!!
W obecnym okresie zasiłkowym NIE SKŁADAMY wniosków o kontynuację świadczenia 500+ albowiem zostało ono przyznane do 31 maja 2021r.

info OPS Słubice


A co Ty o tym myślisz?

* Twój adres nie będzie nigdzie wyświetlany

anuluj odpowiadanie
Sobota 4 lipca 2020 20:04:46
  • imieniny obchodzą:

    Elżbieta, Malwina, Teodor

Ostatnie komentarze
facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij