Dziennik Informacyjny Powiatu Słubickiego

kontakt@slubickie.info +48 502 530 997

Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna IV - Stowarzyszenie po PROstu podsumowuje projekt

Poniedziałek 30 grudnia 2019 brak komentarzy

Rodzina jest najstarszą instytucją życia społecznego, naturalnym środowiskiem wychowującym. To właśnie w rodzinie dziecko uczy się zasad postępowania i jest przygotowywane do pełnienia określonych ról w życiu dorosłym. Przekazuje wartości, zasady i normy. Z obserwacji wynika, że więzi rodzinne poszczególnych członków rodziny uległy powszechnemu rozluźnieniu. Coraz bardziej widoczna jest indywidualizacja form aktywności i wyznawanych wartości. Potrzeby i interesy jednostki często są ważniejsze od wartości rodzinnych. Nastąpił znaczny wzrost liczby konfliktów małżeńskich i rozwodów, zwiększyła się rola zawodowej samorealizacji i znaczenie tzw. sukcesu, kariery zawodowej, dążenie do niezależności, indywidualizmu. Zwiększa się także zapotrzebowanie na terapię dzieci i młodzieży przejawiającej różnego rodzaju zaburzenia w zachowaniu, skarżących sie na brak dla nich czasu ze strony rodziców, brak szczerej rozmowy i zaufania.

Projekt "Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna IV", współfinansowany przez Gminę Słubice, był kontynuacją z lat poprzednich i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Głównym jego celem było wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie specjalistyczne, terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Słubice. Działania były adresowane do całych rodzin, rodziców, młodzieży, dzieci oraz do instytucji współpracujących z rodziną w procesie wychowania. 

W działaniach projektu były konsultacje i terapie specjalistyczne - psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, Biofeedback, terapia Integracji Sensorycznej oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. 

W terapii psychologicznej pracowaliśmy nad rozwojem emocjonalnym dzieci i młodzieży, wzrostem poczucia własnej wartości oraz kształtowaniem umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zarówno w siedzibie stowarzyszenia po PROstu, jak i poza nią. Główną tematyką były zaburzenia emocjonalne, komunikacja, radzenie sobie z niepowodzeniami, stres, zaburzenia nerwicowe, związane z jedzeniem, kryzys związany ze stratą i in.

Pedagodzy pracowali nad stymulacją ogólnego rozwoju dziecka, rozwijaniem funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo-językowych, sprawności manualnej, doskonaleniem umiejetności czytania i poprawności pisania oraz usprawniania kompetencji matematycznych.

Neurologopeda kliniczny zajął się usprawnieniem kompetencji językowych dzieci i budowaniem rozumienia mowy.

Celem treningu EEG Biofeedback było poprawienie funkcjonowania pacjenta dzięki osiąganiu samokontroli poprzez wzorzec fal mózgowych. Wzmacniana była koncentracja uwagi, szybkość uczenia się, zapamiętywanie, przypominanie i utrwalanie wiadomości, zwiększona kreatywność oraz pozytywne myślenie, polepszenie samopoczucia, wyciszenie, relaks.

Terapeutka Integracji Sensorycznej pracowała nad poprawą ogólnej sprawności motorycznej, wzmocnieniem siły mięśniowej, eliminowaniem ograniczeń w stawach, poprawa krążenia, zwiększeniem pojemności życiowej płuc, prawidłowym przenoszeniem ciężaru ciała, stymulacją koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej oraz wzrokowo-ruchowo-czuciowej.

Na warsztatach umiejętności wychowawczych rozmawiałyśmy na temat zasad i granic, przywilejów i nagród, konsekwencji i kary, złości i agresji

W projekcie od kwietnia do grudnia 2019 roku wzięło udział 42 dzieci wraz z rodzicami.

Uważamy, że konieczne jest istnienie w Słubicach miejsca wsparcia dla rodzin, różnego rodzaju poradnictwa, terapii oraz psychoedukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Miejsca, gdzie rodzice będą mogli uzyskać pomoc informacyjną oraz terapeutyczną dla swoich dzieci, ale również dla siebie. W przyszłości chcemy zwiększyć ilość godzin poradnictwa i terapii specjalistycznych, ponieważ zainteresowanych było dużo więcej niż miejsc w projekcie.

Koordynator projektu, Anna Pawłowska

 


A co Ty o tym myślisz?

* Twój adres nie będzie nigdzie wyświetlany

anuluj odpowiadanie
Niedziela 7 czerwca 2020 3:01:46
  • imieniny obchodzą:

    Jarosław, Robert, Wiesław

Ostatnie komentarze
facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij